ชื่อโรงงาน: บริษัท คูโบต้าเบญจพล ชลบุรี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คูโบต้าเบญจพล ชลบุรี จำกัด

ประกอบกิจการ: ซ่อมเครื่องยนต์ ซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-65-16/51ชบ

เลขที่ 82/13 หมู่ ซอย  ถนน บ้านบึง-แกลง ตำบล หนองชาก อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20170

โทรศัพท์: 

เงินทุน 3650000 บาท

คนงาน 2 คน

 

รายชื่อโรงงานทั้งหมดใน ชลบุรี, บ้านบึง


Comments are closed.