Warning: include(/home/begripa/public_html/east.thailand-factory.com/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/thailand/public_html/east.thailand-factory.com/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 65

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/begripa/public_html/east.thailand-factory.com/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php53/lib/php') in /home/thailand/public_html/east.thailand-factory.com/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 65

Warning: include_once(/home/begripa/public_html/east.thailand-factory.com/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/thailand/public_html/east.thailand-factory.com/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 82

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/home/begripa/public_html/east.thailand-factory.com/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php53/lib/php') in /home/thailand/public_html/east.thailand-factory.com/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 82
บริษัท คูโบต้าเบญจพล ชลบุรี จำกัด | ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก

ชื่อโรงงาน: บริษัท คูโบต้าเบญจพล ชลบุรี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คูโบต้าเบญจพล ชลบุรี จำกัด

ประกอบกิจการ: ซ่อมเครื่องยนต์ ซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-65-16/51ชบ

เลขที่ 82/13 หมู่ ซอย  ถนน บ้านบึง-แกลง ตำบล หนองชาก อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20170

โทรศัพท์: 

เงินทุน 3650000 บาท

คนงาน 2 คน

 

รายชื่อโรงงานทั้งหมดใน ชลบุรี, บ้านบึง


Comments are closed.