ชื่อโรงงาน: บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกอบกิจการ: ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น แผ่นพื้นสำเร็จรูป

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-58(1)-109/48ชบ

เลขที่ โฉนดเลขที่ 1825 หมู่ ซอย ถนน ทางหลวงสาย 331 ตำบล หนองไผ่แก้ว อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 

โทรศัพท์: 

เงินทุน 126000000 บาท

คนงาน 700 คน

 

รายชื่อโรงงานทั้งหมดใน ชลบุรี, บ้านบึง


Comments are closed.