ชื่อโรงงาน: บริษัท ซีเอช.เทอร์โม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซีเอช.เทอร์โม จำกัด

ประกอบกิจการ: ผลิต EVAPORATER และ OIL COOLER สำหรับเครื่องปรับอากาศ/รถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ HEATER และ AIR COOLER

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-77(2)-47/49ฉช

เลขที่ 45 หมู่ ซอย ถนน ตำบล หนองจอก อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24130

โทรศัพท์: 

เงินทุน 90000000 บาท

คนงาน 37 คน

 

รายชื่อโรงงานทั้งหมดใน ฉะเชิงเทรา, บางปะกง


Comments are closed.