ชื่อโรงงาน: บริษัท ทิพย์วันชัยซีฟู๊ด จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทิพย์วันชัยซีฟู๊ด จำกัด

ประกอบกิจการ: ทำอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารจากสัตว์น้ำและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

เลขทะเบียนโรงงาน: ศ3-6(2)-1/36ชบ

เลขที่ 696 อ. หมู่  ซอย เทศบาลสมมุติ ถนน พิพิธ ตำบล บ้านโขด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000

โทรศัพท์: 271858

เงินทุน 264800000 บาท

คนงาน 688 คน

 

รายชื่อโรงงานทั้งหมดใน ชลบุรี, เมืองชลบุรี


Comments are closed.