ชื่อโรงงาน: บริษัท บางวัวไฟเบอร์กลาส จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท บางวัวไฟเบอร์กลาส จำกัด

ประกอบกิจการ: ผลิตถังไฟเบอร์

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-32(2)-3/48ชบ

เลขที่ 2 หมู่ ซอย  ถนน  ตำบล หมอนนาง อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20140

โทรศัพท์: 038 293633

เงินทุน 36181000 บาท

คนงาน 18 คน

 

รายชื่อโรงงานทั้งหมดใน ชลบุรี, พนัสนิคม


Comments are closed.