ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูแทคไทย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็น เอส อีเล็คโทรนิคส์ กรุงเทพฯ (1993) จำกัด

ประกอบกิจการ: ประกอบและทดสอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-15/2543-ญวก.

เลขที่ 78/1 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ หมู่ ซอย  ถนน  ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24180

โทรศัพท์: 

เงินทุน 0 บาท

คนงาน 0 คน

 

รายชื่อโรงงานทั้งหมดใน ฉะเชิงเทรา, บางปะกง


Comments are closed.