ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ประกอบกิจการ: ชิ้นส่วนยานยนต์ (SUPPLY PUMP,DIESEL INJECTOR,GASOLINE INJECTOR, COMMON RAIL)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.65-1/2546-นอน.

เลขที่ 700/618 หมู่ ซอย  ถนน  ตำบล บ้านเก่า อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20160

โทรศัพท์: 

เงินทุน 0 บาท

คนงาน 0 คน

 

รายชื่อโรงงานทั้งหมดใน ชลบุรี, พานทอง


Comments are closed.