ชื่อโรงงาน: บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกอบการ: บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)

ประกอบกิจการ: ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (พัดลมระบายความร้อน,DC FAN, COOLING FAN, FAN MOTOR)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-19/43

เลขที่ 111 หมู่ ซอย  ถนน  ตำบล บางวัว อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24180

โทรศัพท์: 0 3852 2455

เงินทุน 8074000000 บาท

คนงาน 750 คน

 

รายชื่อโรงงานทั้งหมดใน ฉะเชิงเทรา, บางปะกง


Comments are closed.