ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮวา (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โฮวา (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนตบแต่งภายในรถยนต์ (AUTOMOTIVE INTERIOR PART) และชิ้นส่วนเพื่อใช้ดูดซับเสียง (DASH INSULATOR)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-1/2553-นอน.

เลขที่ 700 หมู่ ซอย  ถนน  ตำบล คลองตำหรุ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000

โทรศัพท์: 

เงินทุน 0 บาท

คนงาน 0 คน

 

รายชื่อโรงงานทั้งหมดใน ชลบุรี, เมืองชลบุรี


Comments are closed.