ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยนิปปอนสตีลแอนด์ซูคินเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยนิปปอนสตีลแอนด์ซูคินเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประกอบกิจการ: ประกอบและประดิษฐ์ รวมทั้งการขนส่งและก่อสร้างฯ

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-68-1/47ฉช

เลขที่ 14 หมู่  ซอย  ถนน สุขุมวิท ตำบล บางปะกง อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24130

โทรศัพท์: 038-832206-7

เงินทุน 65000000 บาท

คนงาน 531 คน

 

รายชื่อโรงงานทั้งหมดใน ฉะเชิงเทรา, บางปะกง


Comments are closed.