ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย โพลีคาร์บอเนต จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย โพลีคาร์บอเนต จำกัด

ประกอบกิจการ: พลาสติกโพลีคาร์บอเนต

เลขทะเบียนโรงงาน: น.42(1)-8/2540-ญผด.

เลขที่ 1 หมู่  ซอย  ถนน ผาแดง ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150

โทรศัพท์: 0 3868 4816

เงินทุน 7100000000 บาท

คนงาน 260 คน

 

รายชื่อโรงงานทั้งหมดใน ระยอง, เมืองระยอง


Comments are closed.