ชื่อโรงงาน: ส.วงษ์ทอง

ผู้ประกอบการ: นายเกรียงศักดิ์ สงวนวงษ์ทอง

ประกอบกิจการ: สีข้าว

เลขทะเบียนโรงงาน: 1-9(1)-9/18ฉช

เลขที่ 62/1 หมู่ ซอย  ถนน คันคลองชลประทาน ตำบล แปลงยาว อำเภอ แปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24190

โทรศัพท์: 

เงินทุน 67000 บาท

คนงาน 3 คน

 

ที่มาข้อมูล: กรมโรงงานอุตสาหกรรม

>> แจ้งแก้ไข/ลบรายชื่อ ส.วงษ์ทอง...คลิ๊กที่นี่

รายชื่อโรงงานทั้งหมดใน ฉะเชิงเทรา, แปลงยาว


Comments are closed.