Warning: include(/home/begripa/public_html/east.thailand-factory.com/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/thailand/public_html/east.thailand-factory.com/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 65

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/begripa/public_html/east.thailand-factory.com/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php53/lib/php') in /home/thailand/public_html/east.thailand-factory.com/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 65

Warning: include_once(/home/begripa/public_html/east.thailand-factory.com/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/thailand/public_html/east.thailand-factory.com/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 82

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/home/begripa/public_html/east.thailand-factory.com/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php53/lib/php') in /home/thailand/public_html/east.thailand-factory.com/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 82
อู่เซี๊ยะไพบูลย์ | ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก

ชื่อโรงงาน: อู่เซี๊ยะไพบูลย์

ผู้ประกอบการ: นายปริญญา เหล่าเลิศวรกุล

ประกอบกิจการ: ต่อตัวถังรถยนต์บรรทุก

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-77(1)-1/38ชบ

เลขที่ 78/4 หมู่ ซอย พ่อยามนิมิตร ถนน เศรษฐกิจ ตำบล บ้านสวน อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000

โทรศัพท์: 276167

เงินทุน 790000 บาท

คนงาน 17 คน

 

ที่มาข้อมูล: กรมโรงงานอุตสาหกรรม

>> แจ้งแก้ไข/ลบรายชื่อ อู่เซี๊ยะไพบูลย์...คลิ๊กที่นี่

รายชื่อโรงงานทั้งหมดใน ชลบุรี, เมืองชลบุรี


Comments are closed.